Millorar l'educació per canviar el món.

LA FUNDACIÓ

Fa gairebé 20 anys que va començar el seu camí de servei a la societat, mitjançant la promoció de l’educació com a motor per al desenvolupament de les persones.
Com molt bé sap tothom, en la societat de la informació el bé econòmic essencial és el saber i el coneixement. Per això, Europa s’ha proposat transformar-se, basada en el coneixement, en una de les economies més competitiva i més dinàmica del món. I per aconseguir-ho, es proposa un programa ambiciós de modernització dels sistemes educatius. El segle XXI serà el segle de l’Educació. Per això, un ampli grup de persones vinculades al món educatiu, amb el suport d’institucions educatives nacionals i internacionals i de persones de relleu en tots els àmbits de la societat, ha endegat la Fundació Acció per l’Educació com un instrument àgil i eficaç per col·laborar en aquest il·lusionant projecte. La Fundació Acció per l’Educació ha volgut fer una aposta a favor de la dignitat de la persona humana des de l’àmbit educatiu. I l’afany per la millora de la qualitat en totes les institucions educatives n’és una mostra.

La Fundació Acció per a l'Educació neix per iniciativa dun grup de persones vinculades al món educatiu i amb lajuda de moltes institucions educatives nacionals i internacionals i de moltes persones de relleu en tots els àmbits de la societat.

La Fundació contribueix a la promoció del dret a l’educació i la llibertat d’ensenyament, i impulsa el desenvolupament d’iniciatives socials educatives.

La Fundació dur a terme les següents línies d’acció:

– Sensibilitza l’opinió pública sobre la importància del dret a l’educació i la rellevància de la millora de la qualitat. – Col·labora amb governs i organismes internacionals en el disseny i l’impuls de polítiques educatives plurals, responsables, flexibles i justes. – Impulsa la millora de l’educació a totes les escoles, ja siguin públiques o d’iniciativa social.
Per impulsar la millora de l’educació, entre altres activitats, promou i orienta projectes educatius de qualitat amb les característiques següents: 1. Escoles de famílies per a famílies, amb independència de la seva economia, 2. integrades a la societat i obertes a totes les famílies, sense finalitats lucratives, 3. fonamentades en valors, amb una formació integral, 4. personalitzada i orientada a l’excel·lència.

Patronat

JOSEP MARIA BARNILS DOMINGO

President

ANTONI ARASANZ MAYOLAS

Vicepresident

JORDI TORRES FUXET

Secretari

ANA MARÍA BARNILS DOMINGO

Vocal

ESTEVE DARNÉS VILÀ

Vocal

JOSEFINA BARNILS DOMINGO

Vocal

CURSO 2021-2022

13.290 estudiants fan realitat el somni.

Invertir en l’educació dels nens és el futur. Ha arribat el moment de créixer mitjançant la promoció de l’educació com a motor principal per al desenvolupament de les persones.

Informació econòmica

* en euros

Compte de resultats a 31 de desembre de 2020

COL·LABORA

Millorar l’educació per canviar el món

La Fundació contribueix a la promoció del dret a l’educació i a la llibertat d’ensenyament, i empeny el desenvolupament d’iniciatives socials educatives arreu del món.

El dret a l’educació és un dret fonamental i un dels pilars per construir una societat més justa.

MILLORAR L'EDUCACIÓ PER CANVIAR EL MÓN

Un servei a la societat mitjançant la promoció universal de l’educació de les persones a tot el món