FUNDACIÓ ACCIÓ PER L’EDUCACIÓ

Millorar l’educació per canviar el món

L’esforç principal se centra en països en vies de desenvolupament i en zones desafavorides.


COL·LABORA

0
ESTUDIANTS

Des de la creació de la Fundació fins avui ja s’han matriculat aquests milers d’alumnes a la recerca de l’oportunitat d’una educació de qualitat.

0
ESCOLES

Es comença per Escoles Infantils que donen pas a Escoles de Primària i de Secundària per tot el món.

0
CONTINENTS

Es concentren a Europa, Àfrica i Amèrica. Actualment, el Projecte a Yaoundé (Camerun) en primer pla.

RESUM DE LES ACTIVITATS I DELS PROJECTES REALIZATS, INFORMACIÓ ECONÒMICA

Descarrega’t la Memòria 2021 i anys anteriors de la Fundació.


VEURE

Projectes

CAMERUN
Projet Educatif Ecoles Azobe et Tiama

Video Projet Yaoundé

COSTA D’IVORI
Projet Educatif Écoles Etimoé et Makoré

BRASIL
Schools Project in Brazil

EUROPA
Schools Project in Europe


GRÀCIES A EFEDI I A LA FUNDACIÓ ACCIÓ PER L’EDUCACIÓ ELS NOSTRES FILLS PODEN ACCEDIR A UNA EDUCACIÓ PERSONALITZADA DE QUALITAT CENTRADA EN LES FAMÍLIES AMB INDEPENDÈNCIA DE LES POSSIBILITATS ECONÒMIQUES.
Georges Mani, Écoles Tiama et Azobé (Yaoundé, Camerun)

MILLORAR L’EDUCACIÓ PER CANVIAR EL MÓN

Un servei a la societat mitjançant la promoció universal de l’educació de les persones a tot el món.

COL·LABORA