Fundació Acció per l’Educació

Resum d'activitats i projectes realitzats,
informació econòmica, etc.

MEMÒRIA 2021

MEMÒRIA 2019-2020

MEMÒRIA 2018-2019

MILLORAR L'EDUCACIÓ PER CANVIAR EL MÓN

Un servei a la societat mitjançant la promoció universal de l’educació de les persones a tot el món.