Avís legal

AVÍS LEGAL I CONDICIONS D’ÚS DEL WEB D’ACCIOEDUCACIO.ORG   Avís Legal, condicions d’ús i privadesa de la web   Serveixi’s llegir atentament aquestes condicions abans de llegir la pàgina web d’ACCIOEDUCACIO.ORG.   El visitant presta la seva acceptació i queda obligat per les condicions que s’exposen aquí. L’usuari en utilitzar i navegar a WWW.ACCIOEDUCACIO.ORG (la Web) accepta aquestes condicions generals i queda obligat a utilitzar la Web, els serveis i els continguts allotjats de conformitat amb aquestes. L’usuari accepta que l’ús de la Web, dels serveis i els continguts té lloc, en tot cas, sota la seva responsabilitat única i exclusiva. Si no esteu d’acord amb aquestes condicions generals, haureu d’abandonar aquesta Web.   1.- El titular del website www.accioeducacio.org (la “Web”) és la Fundació privada ACCIÓ PER L’EDUCACIÓ, les dades d’identificació de les quals són les següents: Domicili social: Avinguda Diagonal 626 4t 1a, 08021 de Barcelona, ​​Espanya. C.I.F.: G-63696603 Correu electrònic: info@fundacioeducacio.org Telèfon: (+ 34) 93 240 11 20   2. Accés web Aquestes Condicions Generals d’Accés i Ús regulen l’accés i l’ús del Web i tenen per objecte facilitar a l’usuari informació relativa a ACCIOEDUCACIO.ORG, als seus serveis i/o activitats. L’accés i l’ús de la Web per l’usuari comporta l’acceptació de les Condicions Generals d’Accés i Ús, així com de la Política de Privadesa i de Cookies de la Web. L’usuari ha de llegir atentament les Condicions Generals d’Accés i Ús i la Política de Privadesa i de Cookies quan es proposi utilitzar la Web, ja que aquestes podran ser adaptades i/o modificades en qualsevol moment. Si no accepteu les Condicions Generals d’Accés i Ús, us preguem que us abstingueu d’utilitzar el Web i el seu contingut. 3. Utilització i funcionament de la Web L’usuari es compromet a fer un ús diligent del Web, així com de la informació relativa als seus serveis o activitats, amb total subjecció tant a la normativa aplicable com a les Condicions Generals d’Accés i Ús i, si escau, a qualssevol altres condicions que ACCIOEDUCACIO.ORG estableixi a aquest efecte a la Web. En conseqüència, l’usuari es compromet a no formular comentaris o continguts, propis o de tercers, que (i) siguin il·lícits, violents, pornogràfics, racistes o denigrants; o (ii) resultin inapropiats o no pertinents en relació amb l’activitat i els serveis d’ACCIOEDUCACIO.ORG. Així mateix, l’usuari es compromet a no dur a terme cap acte per tal de danyar, inutilitzar o sobrecarregar el Web, o que impedeixi, de qualsevol manera, la utilització i funcionament normal del Web. S’informa a l’usuari que, en cas que incompleixi les Condicions Generals d’Accés i Ús, la Política de Privadesa i de Cookies o, si escau, qualssevol altres termes o condicions recollits a la Web, ACCIOEDUCACIO.ORG es reserva el dret , a instància pròpia o de tercers, a limitar, suspendre o excloure el seu accés a la Web, adoptant qualsevol mesura tècnica que sigui necessària a aquest efecte. ACCIOEDUCACIO.ORG fa els seus millors esforços per mantenir el Web en bon funcionament, evitant errors o, si escau, reparant-los i mantenint els continguts del Web degudament actualitzats. Ara bé, ACCIOEDUCACIO.ORG no garanteix la disponibilitat i continuïtat en l’accés a la Web ni la inexistència d’errors en els seus continguts, així com tampoc que aquests darrers siguin oportunament actualitzats. 4. Responsabilitat   4.1 Exclusió de garantia i responsabilitat pel funcionament de la Web i dels serveis: ACCIOEDUCACIO.ORG no garanteix la continuïtat, disponibilitat i utilitat del PORTAL, dels seus serveis i continguts. Per això, no respon pels possibles danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que se’n poguessin derivar per als usuaris. Tot això sense perjudici del que preveuen les Condicions Particulars.   4.2 Exclusió de garanties i responsabilitat pels continguts: ACCIOEDUCACIO.ORG no garanteix l’absència de virus ni d’altres elements que puguin produir alteracions en el sistema informàtic dels usuaris o en els documents electrònics o fitxers emmagatzemats. ACCIOEDUCACIO.ORG no garanteix la licitud, fiabilitat, veracitat, exactitud i actualitat dels continguts. Per això, ACCIOEDUCACIO.ORG no respon dels possibles danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es poguessin derivar per als usuaris, i en particular, encara que no de manera exclusiva, pels danys i perjudicis que es puguin deure a • l’incompliment de la Llei, la moral, els costums generalment acceptats i/o l’ordre públic com a conseqüència de la prestació de serveis per tercers a través de la pàgina; • la infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial, dels secrets empresarials, de compromisos contractuals de qualsevol classe, dels drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar ia la imatge de les persones, dels drets de propietat i de tota altra naturalesa pertanyents a un tercer com a conseqüència de la prestació de serveis per tercers a través de la Pàgina; • la realització d’actes de competència deslleial i publicitat il·lícita com a conseqüència de la prestació de serveis per tercers a través de la pàgina; • la manca de veracitat, exactitud, pertinència i/o actualitat dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, rebuts, obtinguts, posats a disposició o accessibles mitjançant els serveis prestats per tercers a través de la pàgina; • l’incompliment, retard en el compliment, compliment defectuós o terminació per qualsevol causa de les obligacions contretes per tercers i contractes realitzats amb tercers en relació amb o amb motiu de la prestació de serveis a través de la pàgina; • Els vicis i defectes de tota mena dels serveis prestats per tercers a través de la Pàgina. 4.3 Exclusió de garanties i responsabilitat pels serveis i continguts allotjats fora de la Web: ACCIOEDUCACIO.ORG no respon pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es poguessin derivar per als usuaris per aquesta raó. La Pàgina posa o pot posar a disposició dels usuaris dispositius tècnics d’enllaç (com ara, entre d’altres, links, banners, botons), directoris i eines de cerca que permeten als usuaris accedir a llocs web pertanyents i/o gestionats per tercers . La instal·lació d’aquests enllaços, directoris i eines de cerca a la Pàgina té per únic objecte facilitar als Usuaris la cerca de i accés a la informació disponible a Internet. ACCIOEDUCACIO.ORG no ofereix ni comercialitza per si ni per mitjà de tercers els productes i serveis disponibles en aquests llocs enllaçats. ACCIOEDUCACIO.ORG tampoc controla prèviament, aprova, vigila ni fa propis els productes i serveis, continguts, informació, dades, arxius i qualsevol classe de material existent als referits llocs enllaçats. Els Usuaris, per tant, ha d’extremar la prudència en la valoració i la utilització dels serveis, informació, dades, arxius, productes i qualsevol classe de material existent en aquests.     ACCIOEDUCACIO.ORG no garanteix ni assumeix cap tipus de responsabilitat pels danys i perjudicis de tota mena que es puguin deure a • el funcionament, disponibilitat, accessibilitat o continuïtat dels llocs enllaçats; • el manteniment dels serveis, informació, dades, arxius, productes i qualsevol classe de material existent als llocs enllaçats; • la prestació o transmissió dels serveis, informació, dades, arxius, productes i qualsevol classe de material existent als llocs enllaçats; • la qualitat, licitud, fiabilitat i utilitat dels serveis, informació, dades, arxius, productes i qualsevol classe de material existent als llocs enllaçats, en els mateixos termes i amb el mateix abast disposat a la condició general 4.2 respecte dels continguts i dels serveis prestats per tercers a través de la pàgina. 4.4 Exclusió de garanties i responsabilitat per la utilització que els usuaris puguin fer de la Web, els serveis i continguts: ACCIOEDUCACIO.ORG no controla ni supervisa que els usuaris utilitzin el PORTAL, els seus serveis i continguts de conformitat amb el que disposen aquestes Condicions Generals i en les Condicions Particulars que siguin aplicables. Per això no assumeix cap mena de responsabilitat davant de tercers pel comportament dels usuaris.   5. Responsabilitat i ús dels usuaris Tant l’accés a la web com l’ús que es pugui fer de qualsevol informació o mecanisme de la web es fa sota la responsabilitat exclusiva de l’usuari. Els comentaris fets pels usuaris o col·laboradors a qualsevol secció de la Web només seran responsabilitat d’ells mateixos. ACCIOEDUCACIO.ORG no es responsabilitza de qualsevol dany i/o perjudici que pugui derivar-se, directament o indirectament, de l’accés o ús de la informació continguda a la Web i, especialment, d’aquella informació relativa a tercers diferents d’ACCIOEDUCACIO.ORG incloent-hi, i sense limitar-ho, els produïts en els sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus i/o atacs informàtics i tampoc serà responsable dels danys que puguin patir els usuaris per un ús inadequat del Web ni de les caigudes, interrupcions, absència o defecte a les comunicacions oa Internet. L’usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota mena que ACCIOEDUCACIO.ORG pugui patir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a què quedi sotmès en virtut de les Condicions Generals d’Accés i Ús, la resta de condicions previstes al Web o en la legislació aplicable a cada moment. 6. Política en matèria d’enllaços (links)   a) Enllaços amb la Web Aquells tercers que tinguin intenció d’incloure en un lloc web (la “Web Enlazante”) un enllaç que dirigeixi a la Web d’ACCIOEDUCACIO.ORG hauran de complir amb la legislació vigent i no podran, en cap cas, acollir continguts, propis o de tercers que: (i) siguin il·lícits, nocius, violents, racistes, denigrants, etc.; i/o (ii) resultin inapropiats o no pertinents en relació amb l’activitat i els serveis ACCIOEDUCACIO.ORG. En cap cas, l’enllaç significa que ACCIOEDUCACIO.ORG avali, promocioni, garanteixi, supervisi i/o recomani el contingut i/o els serveis del Web Enlazante, ni que sigui responsable del seu contingut. En cas d’incompliment de qualsevol dels termes referits anteriorment, el Web Enllazante haurà de suprimir l’enllaç al Web de forma immediata.   b) Enllaços amb altres webs A la Web es poden incloure diferents enllaços que permetin a l’usuari accedir a altres webs (les “Webs Enllaçades”). En cap cas, l’existència de Webs Enllaçades comporta recomanació, promoció, identificació i/o conformitat d‟ACCIOEDUCACIO.ORG amb les manifestacions, continguts i/o serveis proporcionats a través dels Webs Enllaçats. En conseqüència, ACCIOEDUCACIO.ORG no es fa responsable del contingut i altres condicions de les Webs Enllaçades, sent l’usuari l’únic responsable de comprovar-los i acceptar-los cada cop que hi accedeixi i els utilitzi. c) Els Usuaris i, en general, aquelles persones que es proposin establir un hiperlink entre la seva pàgina web i la Pàgina (d’ara endavant, el “Hiperenlink”), sens perjudici que ACCIOEDUCACIO.ORG des d’aquest mateix instant es reserva el dret a denegar-los, hauran de complir, com a mínim, les condicions següents: • L’Hiperenlink només permetrà l’accés a la pàgina, però no la podrà reproduir de cap manera; • No es crearà un navegador ni un border environment sobre la pàgina; • No es realitzaran manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre la Pàgina i els Serveis i, en particular, no es declararà ni donarà a entendre que ACCIOEDUCACIO.ORG ha autoritzat l’Hiperenlink o que ha supervisat o assumit de qualsevol manera els continguts o serveis oferts o posats a disposició de la pàgina web on s’estableix l’Hiperenlink; • Excepció feta d’aquells signes que en formen part Hiperenlink, la pàgina web on s’estableixi l’Hiperenlink no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a ACCIOEDUCACIO.ORG; • La pàgina web on s’estableixi l’Hiperenlink no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral, als bons costums generalment acceptats i/oa l’ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualsevol dret de tercers. L’establiment de l’Hiperenlink no implica en cap cas l’existència de relacions entre ACCIOEDUCACIO.ORG i el propietari de la pàgina web on s’estableixi, ni l’acceptació i l’aprovació per part d’ACCIOEDUCACIO.ORG dels seus continguts o serveis. 7. Propietat Industrial i Intel·lectual Tots els drets de propietat intel·lectual sobre els dissenys, bases de dades, programes d’ordinador subjacents (inclosos els codis font), així com els diferents elements que integren aquesta Web (textos, gràfics, fotografies, vídeos, enregistraments sonors, combinacions de colors, etc.) [els “Continguts”], la seva estructura, selecció i ordre, són titularitat d’ACCIOEDUCACIO.ORG o dels seus llicenciants. Pel que fa als signes distintius inclosos a la Web (marques i noms comercials) són titularitat d’ACCIOEDUCACIO.ORG o dels seus llicenciants. L’ús del web per l’usuari no suposa la cessió de cap dret de propietat intel·lectual i/o industrial sobre el web ni sobre els seus continguts. Queda expressament prohibit a l’usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció i/o qualsevol altra forma de difusió, total o parcial, de la web, dels continguts i/o dels signes distintius d’ACCIOEDUCACIO. ORG, no autoritzades expressament. La utilització no autoritzada dels continguts, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual i industrial d’ACCIOEDUCACIO.ORG o dels seus llicenciants poden donar lloc a l’exercici de les accions que legalment li corresponguin, ia les responsabilitats que, si escau , se’n derivin. 8. Privadesa i protecció de dades D’acord amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació de aquestes dades, d’acord amb el Cap.III Sec.2 d’aquest reglament (d’ara endavant RGPD) i d’acord amb el que regula la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, s’informa els usuaris i els interessats del següent. Finalitat. A ACCIOEDUCACIO.ORG tractem la informació que ens faciliten els interessats per tal de gestionar l’enviament de la informació que ens sol·licitin i prestar-li els serveis que ens són encomanats, és a dir, la gestió, administració, prestació, ampliació i millora dels serveis que l’usuari decideixi sol·licitar i contractar i els que hi pot accedir des d’aquesta web. A ACCIOEDUCACIO.ORG no elaborarem perfils comercials d’acord amb la informació sol·licitada, per la qual cosa us informem que no es prenen decisions automatitzades. Conservació de les dades. Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació entre ACCIOEDUCACIO.ORG i els interessats. Legitimació. La base legal per al tractament de les vostres dades és la gestió i la resposta a la informació sol·licitada per l’interessat, així com la prestació dels serveis contractats i sol·licitats de forma expressa per l’usuari o l’interessat (consentiment exprés). La informació facilitada per ACCIOEDUCACIO.ORG i la prestació dels seus serveis als interessats i usuaris està basada en el consentiment que se us demana. Destinataris. Les dades dels usuaris es comunicaran únicament, prèvia informació i acceptació per a la prestació del servei, així com en cas de ser necessari a empreses col·laboradores, a l’encarregat del tractament ia aquelles entitats amb què calgui la comunicació, per tal de complir amb la prestació del servei abans esmentat o atendre la sol·licitud dinformació. L’usuari ha de tenir en compte que hi ha certes cessions de dades que són necessàries perquè es pugui prestar el servei sol·licitat i fer la prestació encomanada. Procedència. Les dades personals que tractem a ACCIOEDUCACIO.ORG procedeixen de les seves sol·licituds i/o dels formularis enviats pels mateixos interessats i usuaris. Les categories de dades que es tracten són: – Dades didentificació   – Adreces postals o electròniques   – Informació addicional facilitada per l’interessat   – Número de telèfon facilitat per a avisos   – No es tracten dades especialment protegides   Tractament de dades i drets. De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, i concretament al RGPD i la LOPD, us informem que les dades facilitades per vostè seran incorporades a un fitxer sota la responsabilitat d’ACCIOEDUCACIO.ORG amb domicili a Barcelona -08021, Avinguda Diagonal 626 4t 1a, per tal de poder atendre, gestionar, informar-los i donar seguiment a les seves consultes i peticions. En compliment amb la normativa vigent, ACCIOEDUCACIO.ORG us informa que les dades seran conservades durant el termini LEGALMENT ESTABLERT. ACCIOEDUCACIO.ORG posa en coneixement dels interessats i usuaris que es compleix amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals, ja que es considera que la privadesa dels usuaris i el secret i seguretat de les dades personals que es puguin facilitar mitjançant aquest servei, necessàriament requereix l’adopció de mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades, si escau, tenint en compte l’estat de la tecnologia, naturalesa dades i riscos a què es troben exposats. ACCIOEDUCACIO.ORG informa que procedirà a tractar les seves dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que es compromet al tractament confidencial ia adoptar totes les mesures raonables perquè aquests se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes. D’acord amb els drets que us confereix la normativa vigent en protecció de dades de caràcter personal podreu exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició, dirigint la vostra petició a l’adreça postal indicada a dalt o bé a través de correu electrònic ppdd@accioeducacio.org Si escau, us informem que podeu contactar amb el responsable de privadesa o, si escau, el DPO d’ACCIOEDUCACIO.ORG, adreçant-vos per escrit a l’adreça de correu ppdd@ACCIOEDUCACIO.ORG.net indicant DPO/PRIVACITAT en l’assumpte . Podrà adreçar-se a l’Autoritat de Control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna. ACCIOEDUCACIO.ORG no cedirà o comunicarà a tercers les dades personals rebudes sense consentiment exprés de l’interessat, tret del cas que la comunicació sigui necessària per prestar-li el servei que el destinatari ens hagi sol·licitat, i en aquells casos legalment previstos.   9. Prevenció blanqueig Per a donacions iguals o superiors a 100€, en compliment del que disposa la Llei 10/2010 de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme, La Fundació Acció per l’Educació està obligada a identificar-lo, per la qual cosa us preguem que ens faciliti totes les vostres dades.   10. Enviament de comunicacions La subscripció als nostres butlletins electrònics, correu electrònic o mitjançant qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent és totalment gratuïta i compta sempre amb lautorització prèvia de lusuari/a. En compliment del que disposa la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de Societat de la Informació i de Comerç Electrònic els usuaris i usuàries podran revocar el consentiment prestat a la recepció d’aquestes comunicacions en qualsevol moment mitjançant un enllaç inclòs a la pròpia comunicació o comunicant-ho per correu electrònic a ppdd@accioeducacio.org. 11. Política de Cookies ACCIOEDUCACIO.ORG utilitza la tecnologia cookies quan un Usuari entra a la Pàgina. Si continueu navegant és que heu acceptat l’avís previ, per la qual cosa heu donat el vostre consentiment. Les nostres cookies s’associen únicament amb un Usuari anònim i el vostre ordinador i no proporcionen referències que permetin deduir el nom i cognoms dels Usuaris. Les cookies d’ACCIÓ PER L’EDUCACIÓ no poden llegir dades del vostre disc dur ni llegir els fitxers galeta creats per altres proveïdors. ACCIÓ PER L’EDUCACIÓ xifra les dades identificatives dels Usuaris per a més seguretat. Gràcies a les cookies, resulta possible que ACCIÓ PER L’EDUCACIÓ reconegui els Usuaris registrats després que aquests s’hagin registrat per primera vegada, sense que s’hagin de registrar a cada visita per accedir a les àrees i serveis reservats exclusivament a ells. Cookie és un fitxer que es descarrega al vostre ordinador en accedir a determinades pàgines web. Les galetes permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la manera com utilitzi el seu equip, es poden utilitzar per a reconèixer l’usuari. El navegador de l’usuari memoritza galetes al disc dur només durant la sessió actual ocupant un espai de memòria mínim i no perjudicant l’ordinador. Les cookies no contenen cap informació personal específica, i la majoria s’esborren del disc dur en finalitzar la sessió de navegador (les anomenades cookies de sessió). Els Usuaris tenen la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per impedir la instal·lació de cookies al disc dur. Si us plau, consulteu les instruccions i manuals del vostre navegador per ampliar aquesta informació. Per utilitzar la Pàgina, no és necessari que els Usuaris permetin la instal·lació de les cookies enviades per ACCIOEDUCACIO.ORG, sens perjudici que, en aquest cas caldrà que els Usuaris es registrin cada vegada que accedeixi a un servei que requereixi el registre previ . L’Usuari accepta expressament, per la utilització d’aquest Web, el tractament de la informació recollida en la forma i amb les finalitats esmentats anteriorment. I així mateix reconeix conèixer la possibilitat de rebutjar el tractament d’aquestes dades o informació rebutjant l’ús de cookies mitjançant la selecció de la configuració apropiada amb aquesta finalitat al vostre navegador. Si bé aquesta opció de bloqueig de cookies al vostre navegador pot no permetre l’ús ple de totes les funcionalitats de la pàgina web. Vostè mateix pot configurar, permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades al vostre equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador al vostre ordinador: Chrome   Explorer   Firefox   Safari   12. Actualització i modificació de la Web ACCIOEDUCACIO.ORG es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda a la seva pàgina web, i la seva configuració o presentació, en qualsevol moment, sense avís previ i sense assumir cap tipus de responsabilitat per fer-ho.   13. Nul·litat Si qualsevol de les clàusules de les Condicions Generals d’Accés i Ús fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, la nul·litat o ineficàcia afectarà només aquesta disposició o la part d’aquesta que resulti nul·la o ineficaç, i aquestes romandran vigents en tota la resta, tenint-ne per no posada aquesta disposició o la part que resulti afectada. A aquests efectes, les Condicions Generals d’Accés i Ús només deixaran de tenir validesa exclusivament respecte a la disposició nul·la o ineficaç, i cap altra part o disposició del mateix quedarà anul·lada, invalidada, perjudicada o afectada per tal nul·litat o ineficàcia, llevat que per resultar essencial hauria d’afectar les condicions generals d’accés i ús de forma integral. 14. Acceptació de les presents Condicions Generals. L’acceptació de les presents Condicions Generals per part dels Usuaris és condició prèvia indispensable i obligatòria per, si escau, poder-se beneficiar dels Serveis en la mateixa continguts. Els Usuaris declaren, sota la seva responsabilitat, haver llegit aquestes Condicions Generals d’Accés i Ús de la Pàgina íntegrament, i la seva confirmen la seva acceptació.   15. Legislació aplicable Amb caràcter general, les Condicions Generals d’Accés i Ús, així com les relacions amb els usuaris i interessats, derivades de la prestació de serveis continguts en aquesta web, es regiran i interpretaran i estan sotmesos i estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola. Els usuaris d’aquesta pàgina web són conscients de tot allò exposat i ho accepten voluntàriament.   Data d’actualització: Juliol 2022