Documentació

La llibertat d'Ensenyament al Tribunal Constitucional

Llegir més

Parlament Europeu: Declaració sobre Drets i Llibertats fonamentals (14.4.1989) - Comunitat Europea (CE), Unió Europea (UE)

Article 16 
Tots tenen dret a l'educació i a una formació professional d'acord amb les seves capacitats.
L'ensenyament serà lliure.

S'assegurarà el dret dels pares a fer impartir aquesta educació d'acord amb les seves conviccions religioses i filosòfiques.

Llegir més

Resolució sobre la llibertat d'ensenyament a la Comunitat Europea (14.3.1984) - Comunitat Europea (CE), Unió Europea (UE)

El Parlamet Europeu... 
I. Demana que la Comunitat europea reconegui els següents principis.

(1) Tots els nens i adolescents tenen dret a l'educació i a l'ensenyament. Aquest dret compren el dret de cada nen al ple desenvolupament de les seves aptituds i facultats. Els pares tenen dret a decidir l'educació…

Llegir més
1 2 3