Notícies

113 escoles obertes al setembre de 2019: escoles independents completen la seva mudança i instal·lar-se definitivament en el panorama educatiu francès

Consciente de la nécessaire refonte de notre système éducatif, la société civile s’investit toujours plus dans la création d’établissements…

Donald Trump chooses Betsy Devson as Education Secretary

Download the latest issue of CAPE OULTLOOK, Voice of America's private schools

Montana and Nevada Make School Choice History

Last month’s Outlook noted that April had been a bonanza month for school choice legislation, with measures approved in six state legislatures: Arizona,…

Education 2030: Le rôle de la société civile

Cette publication rassemble les interventions d’un événement parallèle organisé lors de la 31ème session du Conseil des droits de l’homme, le…

Documents

 
Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals (16.12.1966) - Nacions Unides (ONU)

Article 13
(1) Els Estats Parts en el present Pacte reconeixen el dret de tota persona a l'educació. Convenen que l'educació ha d' orientar-se fins al ple…

Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics (16.12.1966) - Nacions Unides (ONU)

Article 18
(1) Tota persona té dret a la llibertat de pensament, de consciència i de religió; aquest dret inclou la llibertat de tenir o d'adoptar la religió…

Declaració dels Drets del Nen (20.11.1959) - Nacions Unides (ONU)

Principi 7
El nen te dret a rebre educació, que serà gratuïta i obligatòria almenys en les etapes elementals. Se li donarà una educació que afavoreixi…

Convenció sobre els Drets del Nen (20.11.1989) - Nacions Unides (ONU)

Article 28
(1) Els Estats Parts reconeixen el dret del nen a l'educació i, a fi de que es pugui exercir progressivament i en condicions d'igualtat d'oportunitats…